Camen
medicina muncii

Medicina muncii

 • Dosar medical angajare
 • Controale periodice
 • Activităţi preventive

"Angajatorii din sectoarele public, privat și cooperatist inclusiv cu capital străin, sunt obligați să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților prin servicii medicale de medicina muncii"

(OMMSS nr.508/2002 și OMSF nr.933/2002, Normele Generale de Protectie a Muncii, art.32)

În conformitate cu legislația de Medicina Muncii, angajatorul trebuie să asigure angajaților servicii medicale preventive, încheind un contract cu o unitate medicală autorizată în acest sens. Asistența medicală și consultațiile de calitate sporesc eficacitatea angajaților, reducând absenteismul pe caz de boală la locul de muncă.

Scopul Medicinei Muncii

Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional și presupune acțiunea convergentă a angajatorului, angajaților și a medicilor. Rolul ei este de a evalua starea de sănătate a angajaților în relație cu mediul de muncă și de a oferi consultanță angajatorilor privind factorii de risc profesionali și modalitatea de evitare a acestora.

 

Ce sunt controalele de medicina muncii?

 

Sunt un complex de examinări medicale de diferite specialități

Sunt prevăzute de către lege ca făcând parte din contractul de muncă

Sunt stabilite de către lege pentru fiecare meserie în parte

Asistența de Medicina Muncii în cadrul Centrului Medical Camen include

 • Examinări medicale de profil - specifice activității fiecărei firme
 • Examinări obligatorii
  • Controale inițiale - înaintea angajării, după schimbarea locului de munca, în cazul apariției unor factori de risc suplimentari
  • Controale periodice
  • Activități preventive

Programul de activități preventive este stabilit în mod individual cu fiecare firmă în parte pentru o adaptare optimă a acestuia la nevoile firmei.

Rolul controalelor de medicina muncii

Din punctul de vedere al angajatorului, prin controalele de medicina muncii se evalueza riscurile de imbolnavire de la locul de muncă al angajatului și să constate dacă sănătatea acestuia este afectată sau nu de acești factori de risc (riscuri legate de mediul de lucru - agenți biologici, zgomot, vibrații mecanice, factori legați de microclimat, radiații, iluminat și riscuri legate de munca executată - efort fizic, poziție de lucru, gesturi profesionale, suprasolicitări osteo-musculo-articulare etc.).

Angajatul este supus unor examinări medicale în urma cărora se va constata dacă starea de sănătate este afectată de factorii de risc de la locul de muncă sau nu. Se fac primele evaluări în vederea diagnosticării bolii, tratarea acesteia urmând să se facă ulterior prin alte controale de specialitate, analize și investigații.

Ele pun în evidență dacă starea de sănătate a angajaților le permite să își îndeplinească toate sarcinile și solicitările cerute poziției lor de lucru. În urma controalelor atât angajatul cât și angajatorul vor fi informați asupra rezultatului evaluărilor de sănătate înscris în certificatul de aptituini, apt / inapt.

Legislatia Muncii

Actele normative care reglementeaza examenele și controalele medicale de Medicina Muncii

 • Legea 100/1998 privind asistența de sănătate publică
 • Legea 90/1996 privind protecția muncii (republicată)
 • HG 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de munca în condiții deosebite
 • Ordinele 508 și 933 ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Sănătății și Familiei privind aprobarea Normelor Generale de Protecție a Muncii, care se referă la existenșa și modalitatea de funcționare a serviciului de medicina muncii

Aceste reglementări legale stipulează obligativitatea asigurării controalelor de medicina muncii ale angajaților de către angajatori și prevăd ca aceste controale specifice să se realizeze doar de cabinete specializate și nu de către medici generalisti.

Informații suplimentare despre prevederile legale privind medicina muncii puteți găsi la: https://www.protectiamuncii.ro

Medici

Dr. Duță Maria

Medic primar medicină de familie
Medic specialist medicina muncii

Program: Luni-Vineri 16:00-20:00