Camen

Condiții de internare pacienți

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Dovada calității de asigurat:
  • cardul de sănătate sau adeverința în caz că nu s-a emis cardul
  • Angajați:
   • Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.
  • Pensionari:
   • Cuponul de pensie din ultima lună (original sau copie).
  • Șomeri:
   • Adeverință de șomaj sau copie după carnetul de șomaj.
  • Persoane fără venit:
   • Chitanță de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.
  • Elevi sub 18 ani și studenti:
   • copie după certificatul de naștere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate și dovada de coasigurat.
 • Buletinul sau cartea de identitate.