Ecografie 3D
Camen

Protecția datelor personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, spitalul fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 13380, conform legii.

Notă de informare privind protecția datelor personale